fbpx

Мотивация за успех – Как да постигна целите си.

By October 8, 2021Блог

мотивация

Какво е мотивация :

 

Най – простото определение за мотивация е желанието за промяна в поведението, мислите, чувствата, концепцията за себе си, средата и взаимоотношенията.

Хората често казват, че мотивацията не трае дълго, тя е като къпането – затова го препоръчваме всеки ден.

Мотивацията е вътрешен процес, независимо дали го определяме като подтик или нужда, мотивацията е състоянието вътре в нас, което желае промяна, в нас самите или в околната среда. Мотивацията е като склад с енергия от който се възползваме, тя  ни дава желанието и посоката, необходими за взаимодействие с околната среда по адаптивен начин.

Същността на мотивацията е енергизирано и упорито целенасочено поведение, когато сме мотивирани, се движим и предприемаме действия.

Мотивацията има толкова лица, колкото човешки желания.

Мотивацията се влияе от задоволяването на нуждите, които са или необходими за поддържане на живота, или са от съществено значение за благосъстоянието и растежа. Физиологичните нужди от храна, вода и секс служат на организма за поддържане на живота и също така осигуряват удовлетворение от това.

Психологическите потребности от автономия, майсторство и принадлежност насочват поведението ни по почти същия начин, така както и нуждите от постижения, сила, затваряне, смисъл и самочувствие. Някои от тези нужди ще станат мотиви, както и всички вътрешни дейности, с които се занимаваме.

Нашата среда и социален контекст ще играят значителна роля по отношение на външната мотивация. Също така ще бъдем мотивирани от цели, ценности и желания да изпитаме специфични емоции, свързани с определени крайни състояния.

Най -добрият начин да обясните мотивацията е да покажете как изглежда в ежедневието. 

 

Определение за мотивация в психологията

 

Изучаването на мотивацията в психологията се върти около предоставянето на възможно най -добрите отговори на два основни въпроса: какво причинява поведението и защо поведението се различава по своята интензивност?

Мотивационната наука е поведенческа наука, която се стреми да изгради теории за това какво представлява човешката мотивация и как работят мотивационните процеси.

Когато се вижда в реалния свят и когато се измерва от науката, мотивацията става видима и откриваема чрез поведение, ниво на ангажираност, нервна активация и психофизиология. Някои също биха включили самоанализ в този списък.

 

Мотивация и личност

Как се проявява мотивацията? С присъствие, интензивност и качество. Мотивацията е видима чрез жестове и мимики, интензивни усилия и непосредственост.

 

Процес на мотивация

 

Нашата мотивация, когато произхожда от вътрешни мотиви, категоризирана в потребности, познания и емоции, често се изживява като по – непосредствена и мощна, отколкото външна мотивация.

Тъй като ние не съществуваме във вакуум, тези вътрешни преживявания не могат да се осъществят без известна степен на външно влияние, било то под формата на последствия, стимули или други форми на натиск, произтичащи от социалния контекст на нашата среда .

Мотивацията се активира чрез нашите физиологични и психологически нужди, познанията  ни насочват, а емоциите привличат интензивността и енергията към нашите занимания. 

Когато комбинацията от предходни условия и вътрешните мотиви се изравнят, те създават добра среда за ангажираност, която стимулира поведението и действието.

Когато тези поведения от своя страна създават по – положителни мотивационни и емоционални състояния, те подсилват поведението чрез положителна обратна връзка и увеличават вероятността от повторение.

 

“Най -големият крадец, който този свят някога е произвеждал, е отлагането и той все още е на свобода.”

Джош Билингс

 

 

Като “препъни камъчета” за налична мотивация, можем да нарочим проблема с отлагане или избягване.

 

Нашите нужди, познания, емоции, среда и взаимоотношения могат да играят решаваща роля при отлагането или избягването, физиологичните нужди са особена сила при определяне на поведението. Нашите тела ще сигнализират на мозъка ни, ако благосъстоянието ни е застрашено и това може да доведе до избягване и отлагане, когато страдаме от глад, жажда или липса на сън, например.

 

Психологическите нужди също са важен двигател на мотивите, тъй като представляват вродени потребности за развитие на чувство за автономност, компетентност и родство, когато се опитваме да се принудим да направим нещо, което противоречи на тези нужди, тези вродени сили могат да бъдат трудни за преодоляване.

 

Конфликтът между избраното поведение и необходимостта от задоволяване на психологическите нужди като автономия може да създаде дисонанс, който може да доведе до избягване или отлагане. Докато задоволяването на физиологичните нужди е свързано със запазването на благосъстоянието, задоволяването на психологическите нужди е за процъфтяване и израстване като личност.

 

Как да постигна целите си?

 

Ето няколко фундамента, върху които да се съсредоточим, когато искаме да имаме мотивация за успех:

  1. Запишете целта си – Изкарайте целта си от въображението си и върху лист хартия. 
  2. Определете краен срок. Задайте целева дата, до която ще постигнете целта си. 
  3. Работете върху мисленето си. Развийте своя набор от умения.
  4. Направете първата стъпка. Продължете до завършване. 
  5. Наградете себе си, благодарете си!

 

Да имаме цели за неща, които искаме да правим и да работим за тях, е важна част от това да бъдем хора. Пътят към нашите цели не винаги може да върви гладко или да е лесен, но наличието на цели, независимо дали са големи или малки, е част от това, което прави живота добър. Това ни дава усещане за смисъл и цел, насочва ни в посоката, в която искаме да вървим, и ни интересува и ангажира, всички те са добри за цялостното ни щастие.

 

Преди повече от 2000 години Аристотел е казал: „Добре започнато е наполовина свършено“. А що се отнася до целите, той е прав, всъщност е бил прав за много неща. Обръщането на внимание на това как си поставяме целите ни прави по – склонни да ги постигаме и постигането им ни кара да се чувстваме добре за себе си и живота си.

 

Хората, които са достигнали някакво ниво на успех, знаят, че тайната зад постигането на целите не е в това, което правите, за да ги постигнете, а в това, което правите, когато не успеете и продължавате да се опитвате. И ако това не заработи, добре за вас, да опитате с друг подход и да продължите и продължавате да натискате, докато в крайна сметка не създадете пробив. 

 

Победителите не се раждат, знаейки как да постигнат целите – те продължават, докато не постигнат целите си.

 

Leave a Reply